Oferta

Share

Oferta

Nasze usługi

 

Zarządzanie projektami

Jesteśmy nastawieni na osiąganie celów projektowych – budujemy zgodnie z planem terminowym, w zakładanej przez inwestorów jakości i budżecie. Najpierw jednak uczestniczymy w pracach projektowych, dążąc do tego, aby proces przygotowywania projektów zakończony był wydaniem dokumentacji projektowej pozwalającej na w pełni kontrolowaną realizację celów projektowych. Jest to praca  managerów i specjalistów reprezentujących wszystkie branże. Ich koordynacja w czasie trwania całego procesu inwestycyjnego daje znakomite efekty w postaci obiektów, z których zarówno my jak i inwestorzy są dumni.
 

Zarządzanie obiektami

Ważną częścią naszej oferty jest zarządzanie infrastrukturą techniczną obiektów. Tu celem jest utrzymanie pełnej ich gotowości do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku hoteli jest to utrzymanie gotowości sprzedaży 100% potencjału w tym samym czasie, dające gościom pełen komfort pobytu. Stosujemy wewnętrzne procedury oparte na wieloletnim doświadczeniu przy zachowaniu wymogów stawianych przez prawo w odniesieniu do zagadnień eksploatacyjnych obiektów.
 

Nasza oferta obejmuje m.in.

 • Przygotowanie specyfikacji obiektu zgodnie z oczekiwaniami Inwestora
 • Przygotowanie budżetu, kontrola i optymalizacja kosztów
 • Przygotowanie i opiniowanie umów z projektantami i wykonawcami
 • Nadzór i koordynacja prac projektowych
 • Kompleksowa aranżacja i wyposażenie wnętrz obiektów
 • Przygotowanie procedury przetargowej, weryfikacja ofert, negocjacje z wykonawcami i rekomendacje
 • Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w trakcie realizacji
 • Kontrola jakości, postępu prac oraz prowadzenia prac zgodnie z przepisami
 • Rozliczenia postępu prac i rozliczenia końcowe
 • Uruchomienia, odbiory i przekazanie obiektu
 • Wsparcie techniczne w eksploatacji