Oferta

Share

Oferta

Zarządzanie projektami

Jesteśmy nastawieni na osiąganie celów projektowych – budujemy zgodnie z planem terminowym, w zakładanej przez inwestorów jakości i budżecie. Najpierw jednak uczestniczymy w pracach projektowych, dążąc do tego, aby proces przygotowywania projektów zakończony był wydaniem dokumentacji projektowej pozwalającej na w pełni kontrolowaną realizację celów projektowych. Jest to praca  managerów i specjalistów reprezentujących wszystkie branże. Ich koordynacja w czasie trwania całego procesu inwestycyjnego daje znakomite efekty w postaci obiektów, z których zarówno my jak i inwestorzy są dumni.
 

Nasza oferta obejmuje m.in.

  • Przygotowanie specyfikacji obiektu zgodnie z oczekiwaniami Inwestora
  • Przygotowanie budżetu, kontrola i optymalizacja kosztów
  • Przygotowanie i opiniowanie umów z projektantami i wykonawcami
  • Nadzór i koordynacja prac projektowych
  • Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w trakcie realizacji
  • Przygotowanie procedury przetargowej, weryfikacja ofert, negocjacje z wykonawcami i rekomendacje
  • Kontrola jakości, postępu prac oraz prowadzenia prac zgodnie z przepisami
  • Rozliczenia postępu prac i rozliczenia końcowe
  • Uruchomienia, odbiory i przekazanie obiektu

Hotel Inwest Design zapewni Państwu kompleksową aranżację i wyposażenie wnętrz obiektów.

Hotel Inwest Service zaprasza po wsparcie techniczne w eksploatacji.