Oferta

Wspieramy właścicieli i zarządców obiektów hotelowych w utrzymaniu nieruchomości w nienagannym stanie technicznym, wymaganym przepisami prawa budowlanego. W tym zakresie wykonujemy przeglądy gwarancyjne, okresowe przeglądy budowlane, pomiary i bieżącą kontrolę stanu jakości systemów. Koordynujemy przeglądy serwisowe urządzeń, kontrolując terminowe ich przeprowadzanie i jakość wykonanych w ramach tych przeglądów usług.

W ramach bieżącego nadzoru nad eksploatacją techniczną współpracujemy z dostawcami mediów, planujemy remonty, oceniamy wpływ funkcjonujących w hotelu urządzeń na jakość usługi hotelowej. Przygotowujemy comiesięczne raporty dla właścicieli i zarządców obrazujące aktualny stan techniczny hotelu, umożliwiający prognozowanie wydatków związanych z utrzymaniem wysokiego standardu technicznego, a przede wszystkim bezpieczeństwem gości.

Gwarantujemy znajomość innowacyjnych technologii zastosowanych w nowoczesnych hotelach. Na bieżąco podnosimy kwalifikacje, wzbogacamy wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie. Długoletnie doświadczenie w tym zakresie działalności w branży hotelowej, dyspozycyjność, umiejętności w budowaniu przyjaznych relacji z współpracownikami pozwala nam na zaspokojenie oczekiwań najbardziej wymagającego operatora hotelowego.